Predavanja na temo kosti in sklepi človeškega telesa

Pri predmetu anatomija smo imeli predavanje na temo kosti in mišice. Profesor nam je povedal najprej koliko kosti telo vsebuje in kako se delijo. Predavanje je bilo zanimivo, saj je profesor uporabljal veliko slikovnega gradiva. S seboj sem imela tudi človeški atlas, kjer sem opazovala človeško telo in si lažje predstavljala profesorjevo razlago. S seboj sem imela tudi zvezek, kjer sem napisala naslednja poglavja kosti:

  • Zgornjega dela telesa
  • Spodnjega dela telesa
  • Glave

Pod vsako poglavje sem pisala pomembne informacije in si označevala na kaj je profesor dajal poudarek. Rekel je, da bodo v izpitu tudi vprašanja glede živčnega sistema, mišic ter prebavil. Skoncentrirano sem poslušala njegovo razlago, saj je bilo veliko nove snovi, ki sem se je morala naučiti. Najprej smo obdelali kosti in sklepe zgornjega dela telesa, nato srednjega dela in na koncu še spodnjega in okončine. Zanimivo je bilo slišat, da jih je samo v stopalih ogromno število. 

Skrbno sem si delala izpiske in v atlasu podčrtovala ter pripisovala ključne besede. Profesor je zahteval, da poznamo tudi njihova latinska imena. Glava mi je že pokala od toliko novih informacij, sedaj pa še to. Na srečo govorim italijanski jezik, kar je stvari rahlo olajšalo. Sošolko sem vprašala ali moramo vedeti samo latinska imena kosti ali tudi sklepov. Odgovora ni vedela, zato sem vprašala še profesorja. Rekel je, da je potrebno znati oboje, saj bodo na izpitu tudi taka vprašanja. 

Zaskrbelo me je kako si bom zapomnila vsa imena kosti in sklepov, saj do izpita ni bilo veliko časa. Takoj ko sem prispela domov, sem pričela z učenjem. Šla sem skozi svoje zapiske in jih še enkrat prebrala. Da bi se čimbolje pripravila na izpit, sem iz človeškega atlasa prepisala še latinska imena kosti in sklepov. Poleg tega pa sem se mogla naučiti še vsa ostala poglavja.